in English

Hvem er vi?

En gruppe strikkeglade kvinder mødtes på "Nordisk Strikkesymposium" i Skals i juni 2000. Her fandt en mindre gruppe sammen med det formål at få videreudviklet kendskabet til maskinstrik. Samme år blev initiativet til det første kursus taget.

Det potentiale, der ligger i at designe og strikke modeller på maskine, giver så mange udfordringer, at det bliver ekstra sjovt at eksperimentere, og man bliver aldrig færdig med at udforske maskinens utallige muligheder.

Det er Eva Folke, der står bag gruppen, som hun etablerede oktober 2000. Med årene er Netmaskerne vokset til et netværk af kreative strikdesignere, der mødes til interne kurser med forskellige undervisere. Her har gruppen stor gavn af at kunne inspirere hinanden.

I dag består Netmaskerne af 70 personer, hvilket er det maksimale antal i gruppen. Det betyder, at når nogen vælger at forlade gruppen, kan nye komme ind. Netværket holdes bl.a. sammen af nyhedsmagasinerne, som Eva Folke udsender seks gange om året og de er, sammen med øvrige arrangementer, med til at inspirere og udvikle sammenholdet i gruppen.

Siden 2002 har flere af gruppens medlemmer deltaget i Netmaskernes forskellige udstillinger, der dels har haft historiske temaer, specielle overskrifter eller været eksperimenterende.

Udstillingerne har været vist følgende steder: TextilForum i Herning, Museet på Sønderborg Slot, Viborg Stiftsmuseum, Modemessen CIFF i Bella Centret, Museet på Koldinghus, Lyngby Stadsbibliotek, Værket i Randers, Kunstladen på Fanø, Hørvævsmuseet på Krengerup, Fussingø Slot, Aarhus Bymuseum, Tuse Næs Kunsthåndværk, Kvindemuseet i Aarhus, Amalienborgmuseet i København, Kunstcentret Silkeborg Bad, Herregården Staarup Hovedgaard og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Flere af udstillingsstederne har Netmaskerne samarbejdet med gentagne gange.

 

A group of women with a passion for knitting met at “The Nordic Knitting Symposium” in Skals in June 2000. A smaller group got together with the aim of developing their knowledge of machine knitting. The initiative for the first course was taken the same year.

The potential that lies in designing and knitting models on the machine creates so many challenges, that experimentation becomes even more fun, and one never exhausts the machine’s innumerable possibilities.

Eva Folke leads the group, which she started on 1st October 2000. Over the years, Netmaskerne has grown to become a network of creative knitwear designers which meets for internal courses with various teachers. In this the group members derive great benefit from being able to inspire one another.

Today Netmaskerne consists of 70 people, which is the maximum size of the group. This means that new members can join when someone leaves the group. The network is held together by, amongst other things, the newsletters which Eva Folke publishes six times a year, and they, together with the other events, play their part in inspiring and developing the sense of community in the group.

Since 2002 several of the group’s members have taken part in Netmaskernes various exhibitions, some of which have had historical themes, particular titles, or have been experimental in character.

The exhibitions have been held at the following locations: TextilForum in Herning, The Museum at Sønderborg Castle, Viborg Diocese Museum, Copenhagen International Fashion Fair in Bella Center, The Museum at Koldinghus, Lyngby Library, Værket in Randers, Kunstladen on Fanø, The Flax Weaving Museum at Krengerup Manor, Fussingø Castle, Aarhus Town Museum, Tuse Næs Arts and Crafts, The Women’s Museum in Aarhus, The Amalienborg Museum in Copenhagen, Staarup Hovedgaard and The Museum of National History Frederiksborg Castle. Netmaskerne have collaborated with several of the exhibition spaces many times.